Få adgang til Frivillignet

Indtast dine oplysninger og tryk 'Tilmeld mig Frivillignet'.
Jeg accepterer Mødrehjælpens brug af mine personoplysninger, sådan som vilkår og betingelser er beskrevet i Mødrehjælpens cookie – og privatlivspolitik.

Mødrehjælpens Frivillignet er en lukket side for frivillige i Mødrehjælpen. Du skal derfor registrere dig for at få adgang.

Når du trykker 'Tilmeld mig Frivillignet' får din bestyrelse, styregruppe eller frivilligkoordinator besked. De godkender din adgang og sender dig et link, hvor du skal vælge adgangskode.

På Frivillignet finder du viden, materialer og redskaber, som du kan støtte dig til. Du kan også læse nyheder, blive inspireret af andre frivillige og finde kurser og arrangementer - velkommen til.